pritinti

pritinti
2 pritìnti, -sta, -o (prìtinė Knv) 1. intr. NdŽ ištinti, sutinti: Kai skilvį skauda, tai ta duobutė pritýsta Skr. Kai pritìno guzai! Rd. Ok tu jėjem mano su pasibučiavimu – da lūpos pritiñs Slm. 2. tr. Lkš, , Al, Dbč, Knv šnek. privalgyti, prisikimšti; prigerti: Nestvarstyk be paros blynų kap šuva musias, pritinsi, kad Dievas duos Rod. Pritìno ir išejo, nei dėkui nepasakę Btr. Pritinaĩ vieno pieno! Jrb. Vėl pareis pritinęs – sarmata žmogui pasakyt . ^ Avytukė pumpurukė bėgdama pritìno (ritė) Rdm. | refl. , Jrb: Vaikščioja prisiputę, prisitìnę Mrj. 3. tr. prk. pakankamai ko turėti, prisikaupti: Turtų pritìnęs – ir vis negana Mrj. Pritìnę žmones visko, gerai gyvena KzR. Jie mano, kad aš visko pritìnus Vrb. \ tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raztinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pritinti — 1 pritìnti, prìtina, pritynė tr. NdŽ, Kal ištinti, išplakti. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; pratinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptinti — 2 aptìnti, sta ( tysta K; R, MŽ, N), o (àptinė Lp) intr. DŽ1 1. SD1173, R, MŽ, Sut, N, KII339, K, M, Š, NdŽ, KŽ aplinkui ištinti: Aptystu, užburgelėju (, puntu MŽ431) R322. Apie akį aptìno Ds. Vaikščioja aptìnusiom akim, pamėlynavusiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 1 atitìnti, atìtina, atitynė tr. sumušti, atidaužyti: Parvažiav[o] visi attintaĩs šonais [iš vestuvių] Lp. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 2 atitìnti intr. atslūgti tinimui: Po kirmėlės įkandimo koja neatatiñs Lb. Nuo gyvatės pakalbėjo – tuoj atatìno Kp. To rožė tuoj atatìno Kp. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 1 ištìnti, ìština, ištynė (ìštinė) 1. tr. J, K, BŽ80, NdŽ, KŽ, Trak, Mtl, Šll, Plik išplakti, išploninti (dalgį): Atsinešk tintuvus, aš tau ištìnsiu dalgį Š. Dalgė ištintau – neturiu kūjelio DrskŽ. Atvažiav[o] vyras, ìštinė dalgę Drsk. Kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 2 ištìnti, sta, o (ìštinė Lp) 1. intr. J, Š, J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ nenormaliai išsiplėsti, išbrinkti, išpusti: Nuo galvos lig kojom aš buvau ištìnęs Kkl. Ištìnęs visas, nė rankų nepajudina Krs. Guli boba ištìnus kai avilys Ds. Boba ištìno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 1 nutìnti, nùtina, nutynė 1. tr. KŽ ištinti, išplakti. 2. tr. KŽ primušti, prilupti. 3. tr. prk. nugyventi, nualinti, nuskurdinti: Nutynė dvarą Šts. Nutìnta vieta – kaip barabanas plika Šts. Nutinta buvo Lietuva ir par pirmūsius vokyčius Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 2 nutìnti intr. KŽ patinti, pabrinkti. ║ prk. nutukti: Ta mergučė nutìnus, nepabėga Skr. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaptinti — 2 paaptìnti (dial.) intr. gerokai patinti: Kojos paaptìnę Dv. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papatinti — 2 papatìnti (dial.) intr. ištinti: Buvo papatìnę žmones [iš bado] LzŽ. | refl.: Papasmušę, papastìnę papadės Dv. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”